Uppförandekod / Code of conduct

Uppförandekod / Code of Conduct är riktlinjer för hur ett företag eller en organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och/eller miljömässigt riktigt sätt. Vår Code of Conduct grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter och ILO:s (International Labour Organisation) konventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet.

Alla producenter måste skriva på vår Uppförandekod / Code of Conduct och därmed förbinda sig att följa kraven.Uppförandekod / Code of Conduct behandlar följande områden:

– Lagar och förordningar
– Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar
– Förbud mot diskriminering
– Förbud mot barnarbete
– Förbud mot tvångsarbete
– Löner och ersättningar
– Arbetstimmar
– Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
– Förvaltnings praxis och dokumentation
– Miljöfrågor


TopSeller:

Köp direkt
Inte tillgänglig i ditt land
Köp direkt
Inte tillgänglig i ditt land
Köp direkt
Inte tillgänglig i ditt land
Den personliga data som anges under orderns gång säkras genom SSL-kryptering. Utanförstående kan inte se det du skrivit in, eftersom vi använder modern 128-bitarsteknologi för att göra överföringen säker.
 
Welcome at e-shop-direct.com – the official online-shop for Mountain Horse. All merchandise ordered from this shop will be purchased from Arendicom GmbH.

For more Information about our e-commerce system please go to 'Information' on the left menu bar.

Please choose your country now before you click on "next" to reach the desired page.

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Kundvagn

SEK 0.00

0

Reduction reason0

Reduction reason0

NRC