Uppförandekod / Code of conduct

Uppförandekod / Code of Conduct är riktlinjer för hur ett företag eller en organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och/eller miljömässigt riktigt sätt. Vår Code of Conduct grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter och ILO:s (International Labour Organisation) konventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet.

Alla producenter måste skriva på vår Uppförandekod / Code of Conduct och därmed förbinda sig att följa kraven.Uppförandekod / Code of Conduct behandlar följande områden:

– Lagar och förordningar
– Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar
– Förbud mot diskriminering
– Förbud mot barnarbete
– Förbud mot tvångsarbete
– Löner och ersättningar
– Arbetstimmar
– Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
– Förvaltnings praxis och dokumentation
– Miljöfrågor


TopSeller:

Köp direkt
Inte tillgänglig i ditt land
Köp direkt
Inte tillgänglig i ditt land
Köp direkt
Inte tillgänglig i ditt land
Den personliga data som anges under orderns gång säkras genom SSL-kryptering. Utanförstående kan inte se det du skrivit in, eftersom vi använder modern 128-bitarsteknologi för att göra överföringen säker.
 
Welcome at e-shop-direct.com – the official online-shop for Mountain Horse. All merchandise ordered from this shop will be purchased from Arendicom GmbH.

For more Information about our e-commerce system please go to 'Information' on the left menu bar.

Please choose your country now before you click on "next" to reach the desired page.

Kundvagn

SEK 0.00

0

Reduction reason0

Reduction reason0

NRC