Återvinning av förpackningar

Insamling och återvinning är en viktig dimension i arbetet med att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle och vi som leverantör har därför ett ansvar för att våra förpackningar samlas in och återvinns. Det kallas för producentansvar och finns reglerat i lag sedan 1994. Grundtanken med producentansvaret är att minska mängden avfall och säkerställa att det avfall som trots allt uppstår, återvinns.

recyklepuff-carbon-box

Mountain Horse är ansluten till FTI – förpacknings- och tidningsinsamlingen och IL Recycling.

FTI rapporterar till Naturvårdsverket och samråder också med alla kommuner om insamlingssystemet lokalt.

Förpackningar och tidningar: Läs mer om FTI här: http://www.ftiab.se
Kartong: Läs mer om IL Recycling här: http://www.ilrecycling.com


TopSeller:

Köp direkt
Inte tillgänglig i ditt land
Köp direkt
Inte tillgänglig i ditt land
Köp direkt
Inte tillgänglig i ditt land
Den personliga data som anges under orderns gång säkras genom SSL-kryptering. Utanförstående kan inte se det du skrivit in, eftersom vi använder modern 128-bitarsteknologi för att göra överföringen säker.
 
Welcome at e-shop-direct.com – the official online-shop for Mountain Horse. All merchandise ordered from this shop will be purchased from Arendicom GmbH.

For more Information about our e-commerce system please go to 'Information' on the left menu bar.

Please choose your country now before you click on "next" to reach the desired page.

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Kundvagn

SEK 0.00

0

Reduction reason0

Reduction reason0

NRC