Leverantörer & produktion

Vi är noggranna i valet av producenter och produktionssätt. Vi har medvetet valt att ha ett fåtal leverantörer och producenter för att säkerställa att vi kan ha kontroll och känna oss säkra på att de arbetar på ett sätt som känns bra för oss. Vi vill ha långsiktiga, nära och goda relationer och de flesta har vi samarbetat med i många år. Detta gör att vi har god kontroll över att våra producenter arbetar enligt de krav vi ställer när det gäller hållbarhetsarbete och mänskliga rättigheter.

LEV-AND-PROD

För oss är det viktigt med långsiktiga affärsrelationer. Vi vill att det ska finnas en ömsesidig förståelse och ett gemensamt intresse av att arbeta med hög kvalitet, funktion och miljöfrågor. Vi besöker våra leverantörer regelbundet, 2-3 gånger per år. Vi har arbetat med de flesta av våra partner i många år och vi vet att de lever upp till våra krav.

Alla producenter måste skriva på vår Uppförandekod / Code of Conduct och därmed förbinda sig att följa kraven.

TopSeller:

Köp direkt
Inte tillgänglig i ditt land
Köp direkt
Inte tillgänglig i ditt land
Köp direkt
Inte tillgänglig i ditt land
Den personliga data som anges under orderns gång säkras genom SSL-kryptering. Utanförstående kan inte se det du skrivit in, eftersom vi använder modern 128-bitarsteknologi för att göra överföringen säker.
 
Welcome at e-shop-direct.com – the official online-shop for Mountain Horse. All merchandise ordered from this shop will be purchased from Arendicom GmbH.

For more Information about our e-commerce system please go to 'Information' on the left menu bar.

Please choose your country now before you click on "next" to reach the desired page.

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Kundvagn

SEK 0.00

0

Reduction reason0

Reduction reason0

NRC